To create a nextcloud instance
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
7u83 3c427b8bd3 Added an example 8 miesięcy temu
manifests Iniial commit 8 miesięcy temu
templates Added stuf to make ldap writes work 8 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 8 miesięcy temu
README.md Added an example 8 miesięcy temu

README.md

puppet-wmdeit-nextcloud

To create our nextcloud instance

  class {"wmdeit_nextcloud":
      instanceid => '123456',
      passwordsalt => '123456',
      secret => 'secret',

      trusted_domains => [
          'cloud.example.com',
          'nextcloud.example.com',
      ],

      db_user=>"nextcloud",
      db_name=>"nextcloud",
      db_password => 'password',
      db_host => 'localhost',

      redis_password => '123',

      install_dir => '/var/www/nextcloud',
      data_dir => '/var/db/nextcloud',
      main_domain => "cloud.wikimedia.de"
  }