updated Dutch translation

master
Roland Gruber 12 years ago
parent d1d7749d9b
commit b145f52136

@ -1,8 +1,9 @@
ldap-account-manager (3.7.TEST-1) unstable; urgency=low
* new upstream release
* Fix "[INTL:nl] Dutch translation of debconf templates" (Closes: #658463)
-- Roland Gruber <post@rolandgruber.de> Thu, 26 Jan 2012 21:18:09 +0100
-- Roland Gruber <post@rolandgruber.de> Fri, 03 Feb 2012 18:14:05 +0100
ldap-account-manager (3.6.1-1) unstable; urgency=low

@ -1,20 +1,21 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Dutch translation of ldap-account-manager debconf templates.
# Copyright (C) 2007-2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the ldap-account-manager package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ldap-account-manager\n"
"Project-Id-Version: ldap-account-manager 3.6-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ldap-account-manager@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-03 12:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-17 18:21+0100\n"
"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-03 10:49+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Dutch\n"
#. Type: multiselect
#. Description
@ -25,21 +26,15 @@ msgstr "Webserverconfiguratie:"
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "LDAP Account Manager supports any webserver that supports PHP4, but this "
#| "automatic configuration process only supports Apache and Apache2. If you "
#| "choose to configure Apache(2) LAM can be accessed at http(s)://localhost/"
#| "lam"
msgid ""
"LDAP Account Manager supports any webserver that supports PHP5, but this "
"automatic configuration process only supports Apache2. If you choose to "
"configure Apache2 then LAM can be accessed at http(s)://localhost/lam"
msgstr ""
"LDAP Account Manager ondersteund alle webservers die PHP4 ondersteunen, dit "
"automatische configuratieproces ondersteund echter enkel Apache en Apache2. "
"Als u ervoor kiest om de automatische configuratie uit te voeren wordt LAM "
"toegankelijk via http(s)://localhost/lam"
"LDAP Account Manager ondersteund alle webservers die PHP5 ondersteunen, dit "
"automatische configuratieproces ondersteund alleen Apache2. Als u ervoor "
"kiest om de automatische configuratie uit te voeren wordt LAM beschikbaar op "
"http(s)://localhost/lam."
#. Type: string
#. Description
@ -68,39 +63,4 @@ msgstr "Wilt u uw webserver(s) nu herstarten?"
#: ../templates:3001
msgid "Your webserver(s) need to be restarted in order to apply the changes."
msgstr ""
"Uw webserver(s) dienen herstart te worden om de veranderingen te doen ingaan."
#~ msgid "Master configuration password (clear text):"
#~ msgstr "Meester-configuratiewachtwoord (niet versleuteld):"
#~ msgid ""
#~ "The configuration profiles are secured by a master password. You will "
#~ "need it to create and delete profiles. As default it is set to \"lam\" "
#~ "and can be changed directly in LAM."
#~ msgstr ""
#~ "De configuratieprofielen worden beveiligd met een meestwachtwoord. U "
#~ "heeft dit wachtwoord nodig om profielen aan te maken en te verwijderen. "
#~ "De standaardwaarde is 'lam' en kan rechtstreeks in LAM veranderd worden."
#~ msgid "Upgrade from pre-0.5.0 versions"
#~ msgstr "Opwaardering van pre-0.50 versies"
#~ msgid ""
#~ "Please note that this version uses new file formats for configuration and "
#~ "account profiles. You will have to update your configuration and create "
#~ "new account profiles."
#~ msgstr ""
#~ "Opgelet: deze versie gebruikt nieuwe bestandsformaten voor configuratie "
#~ "en account-profielen. U zult uw configuratie moeten bijwerken en nieuwe "
#~ "account-profielen moeten aanmaken."
#~ msgid "Upgrade from pre-1.0.0 versions"
#~ msgstr "Opwaardering van pre-1.0.0 versies"
#~ msgid ""
#~ "Please note that this version uses new file formats for the configuration "
#~ "profiles. Please edit your configuration files and save the new settings."
#~ msgstr ""
#~ "Opgelet: deze versie gebruikt nieuwe bestandsformaten voor configuratie "
#~ "en account-profielen. Gelieve uw configuratiebestanden aan te passen en "
#~ "de veranderingen op te slaan."
"Uw webserver(s) dienen herstart te worden om de veranderingen toe te passen."

Loading…
Cancel
Save